انجمن علمی تکنولوژی گردش خون

در ابتدای سال 1395 پیرو درخواست تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشمناسی اشد و همکاران محترم پرفیوژنیست از مدیر گروه رشته تکنولوژی گردش خون و معاونت محترم درمان بیمارستان قلب شهید رجایی جناب آقای دکتر غلامپور مبنی بر تاسیس انجمن علمی برای رشته مذکور، جلساتی با حضور اساتید محترم جراحی و بیهوشی و پرفیوژنیست ها تشکیل گردید و پس از مکاتبه با وزارت متبوع با این امر موافقت گردید. همزمان با پنجمین کنگره مشترک قلب و عروق در اسفند ماه 1395 و با حضور پرفیوژنیست های سراسر کشور، اولین مجمع عمومی انجمن علمی تحت نظارت نماینده محترم وزارت بهداشت برگزار شد و هیئت مدیره انجمن علمی در این جلسه انتخاب شدند.
شروع رسمی فعالیت انجمن علمی تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران از تاریخ بیست و سوم خرداد با صدور پروانه فعالیت انجمن علمی آغاز گردید.
اولین جلسه رسمی انجمن با حضور اعضا محترم هیئت موسس و هیئت مدیره در تابستان 1396 برگزار و با رای منتخبین، رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار انتخاب گردید.
بر اساس نظر اعضاء هیئت مدیره مقرر گردید که جلسات رسمی به صورت ماهیانه در محل بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شود.
با پیگیری های به عمل آمده انجمن علمی در تاریخ 28/5/97 به شماره ثبت 45350 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران مورد تایید قرار گرفت.
از زمان انتخاب هیئت مدیره در اسفند ماه 1395 تا صدور پروانه فعالیت در خرداد 1396 جلسات انجمن به صورت غیر رسمی و سپس رسمی به طور مرتب برگزار و انجمن بر اساس اهداف تعریف شده در اساسنامه پیگیر امور مربوطه بوده است.